قم سرویس - تعمیرات لوازم خانگی در قم

تعمیرات یخچال توشیبا در قم

برای کارگرانی که در تمام روزه‌ای ماه قبل از تاریخ مرجع (پاراگراف ۱، جمله ۱)یا

برای هیچ روز از آن ماه، کمک‌هزینه دریافت نمی‌کنند، هزینه مقایسه

طوری تعیین می‌شود که در تمام روزه‌ای آن ماه کمک‌هزینه دریافت کرده باشند.

۱)افزایش هزینه، مرحله نهایی گروه پرداخت ۱۵ است، کارمند مبلغ اضافی

را به عنوان یک مقرری dynamised شخصی دریافت می‌کند.

نمایندگی تعمیرات یخچال توشیبا قم

 

۲. در مرحله نهایی گروه هزینه‌ای که مطابق با ۲ جمله تعیین شده‌است،

افزایش هزینه به خاطر این واقعیت نیست که در صورت هزینه مقایسه

، مقدار حق عضویت گروه ۲۲ در نظر گرفته می‌شود که طبق بند ۱ (۴)

حکم صادر شده از نیمه دوم بند ۱ (۸)

افزایش (افزایش غرامت). ۶ کارمند باید در گروه پرداخت خود به یک

سطح متوسط واحد برابر با دست‌مزد افزایش‌یافته اختصاص داده شود؛

پس از دو سال، او بعد از سه سال دیگر به مرحله بعد ارتقا می‌یابد، اما نه

فراتر از مرحله نهایی گروه حقوق مربوطه. ۷ – مرحله نهایی گروه هزینه‌ای

 

تعمیرکار یخچال توشیبا قم

 

که مطابق با ۲ جمله تعیین می‌شود شامل افزایش هزینه نیست، کارمند

باید در گروه حقوق بالاتر بعدی متناظر با هزینه افزایش‌یافته، تعیین شود؛

بعد از دو سال، او به مرحله منظم بالاتر ارتقا می‌یابد، و افزایش مرحله بعدی

در این مورد رخ نخواهد داد.

تعمیرات تخصصی یخچال توشیبا قم

 

(۳)۱ Bisher allowances دریافت‌شده در بخش ۱۱ از the – VKA در

هنگام تعیین the اشاره‌شده در بند ۴ بند ۴، نباید در نظر گرفته شود.

۲ کودک برای خز در زمان موعد (بند ۱، جمله ۱)در نظر گرفته شدند

، کمک‌هزینه acquis ارائه‌شده برای ۱۱ TVU – VKA تا پایان ۱۸ سال

از زندگی کودک به عنوان یک مقرری شخصی به خاطر زمان سررسید

پرداخت خواهد شد. ۳ یک کارمند خز که به پاراگراف ۶ (۴)از ۳ جمله

اشاره دارد، مستمری شخصی باید مطابق با قوانین قابل‌اجرا برای

 تعمیرات یخچال توشیبا در قم
تعمیرات یخچال توشیبا در قم

 

کارمندان مطابق با بند ۶ (۴)۲ برابر باشد. ۴ توله واجد شرایط برای

کودکان واجد شرایط که حداقل ۱ سال سن را در موعد مقرر به

اتمام رسانده‌اند (بند ۱، جمله ۱۶)، the که به آن‌ها اشاره می‌شود

حداکثر سن قانونی کودک است، نه دیرتر از حداکثر سن قانونی کودک،

تا حق برخورداری از مزایای کودک، به عنوان یک مقرری شخصی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *