قم سرویس - تعمیرات لوازم خانگی در قم

تعمیرات یخچال توشیبا در قم | 09191530565

تعمیرات یخچال توشیبا در قم

تعمیرات یخچال توشیبا در قم برای کارگرانی که در تمام روزه‌ای ماه قبل از تاریخ مرجع (پاراگراف ۱، جمله ۱)یا برای هیچ روز از آن ماه، کمک‌هزینه دریافت نمی‌کنند، هزینه مقایسه طوری تعیین می‌شود که در تمام روزه‌ای آن ماه کمک‌هزینه دریافت کرده باشند. ۱)افزایش هزینه، مرحله نهایی گروه پرداخت ۱۵ است، کارمند مبلغ اضافی […]