قم سرویس - تعمیرات لوازم خانگی در قم

تعمیرات یخچال جنرال در قم | 09191530565

تعمیرات یخچال جنرال در قم

تعمیرات یخچال جنرال در قم ۱- کار یا قرارداد خدمات ممکن است یک کاری هفتگی را تا ۴۵ ساعت راه‌اندازی کند. ۲ ساعت اضافی که در یک  کاری کار می‌کند، باید در چارچوب زمانی که در ۲ جمله بند ۱ تنظیم شده‌است، جبران شود (۷)۱ کار یا قرارداد خدمات ممکن است برای یک بازه زمانی […]